Scroll Top

ضمانت بازگشت کالا 3

  • شـرط لازم برای بـازگشت کالا، ارائه جعبه اصلـی خود محصـولات خریداری شده، وجود ملحقـات، جدا نشـدن و مخدوش نشدن لیبل اصالت و برچسب از کالا و خارج نشدن محصول از حالت اولیه (پلمپ) است.
  • برچسب ‌زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس یا هر مورد دیگری روی جعبه اصلی محصولات خریداری شده یا پاره و مخدوش کردن آن، امکان بازگشت کالا را از بین خواهد برد.
  • کارشناسان امور مشتریان ال سی بل بعد از بررسی درخـواست های اعلام شده در مورد تعـویض، جـایگزینی و یا استرداد هزینه از طریق سیستم تکیتینگ تصمیم اتخاذ شده را اعلام خواهند نمود.
  • تعویض کالا مشروط به موجود بودن کالای مورد نظر در انبار است. درصورت ناموجود بودن کالای خریداری شده، به انتخاب مشتری، کالا با کالای مشابه دیگر تعویض خواهد شد.
  • درصورت احراز شرایط بازگشت کالا، مبلغ پرداختی مشتری طی مدت 2 روز کاری از زمان دریافت کالای مرجوعی، به مشتری عودت خواهد شد.
  • کارت های هدیه مشمول شرایط بازگشت نمی باشند.

گذاشتن نظر