Scroll Top

ضمانت اصالت کالا 3

نکته مهم اين است که کاربری بر چسب های اصـالت مشابه هـولـوگرام نیست به عبارت دیگر، صرفـاً وجود این برچسب ها بر روی کالا نشان دهنده اصل بودن آن نیست، بلکه تنها از طریق استعلام از سامانه‌های سازمان غذا و دارو می توان بر اصالت کالا صحه گذاشت. بديهـی است شرکت‌‌هایی که دارای شرایط لازم برای واردات رسمی نمی باشند و مجـوز نمـایندگی رسمی از برند مربوطه را ندارند، کالاهای وارد شده توسط ايشان به صورت قانونی وارد کشور نشده است بنابراين بررسی اصالت کالای ايشان از طريق مبادی قانونی امکان پذير نمی باشد. چنانچه نسبت به اصالت کالای خريداری شده ترديد وجود داشته باشد، مشتريان گرامی تا 7 روز پس از خريد و دريافت کالای خريداری شده می توانند اين موضوع را به امـور مشتـریان ال سی بل اطلاع دهند. ال سی بل به شما اين اطمينـان را می دهد که موضوع را با دقت بـررسی نموده و در صورت احراز عـدم اصـالت کالای خريداری شده با رعـايت موارد بازگشت کالا شامل باز نشدن بسته‌بندی کالا و دست‌نخوردگی و ... که دال بر صحیح و سالم بودن کالا باشد، کالای خريداری شده را تعويض نمايد.

گذاشتن نظر