Scroll Top

ضمانت اصالت کالا 2

تمامی کالاهای موجود در فروشگاه های ال سی بل دارای شمـاره پـروانه بهداشتـی و کد 16 رقمی اصـالت کالا از سـازمان غـذا و دارو می باشند. مشتریان گرامی می توانند برای كنترل اصالت کالای خريداری شده، با استفاده از سـامانه‌ های احـراز اصـالت سـازمان غذا و دارو از طريق ارسال کـد اصـالت کالای خريداری شده در تلفن گويای  6185-021 يـا ارسـال پيـامک به 20008822  نسبت به استعـلام اصـالت کالای خريداری شده خود، اقدام و از اصـالت آن اطمينـان حاصل نمايند. برای بـررسی اصـالت کالای خريداری شده، پس از كنتـرل بر چسب از لحاظ مخدوش نبودن آن، لطفاً با دقت قسمت قابل خراشيدن روی بر چسب را بخراشيد (توسط ناخن، لبه سكه و ...) تا اعداد كد اصالت (16 رقمي) كه زير برچسب قرار دارد نمايان گردد.

گذاشتن نظر